Van cho bình lọc, Van đa chiều MPV02

Miêu tả:

Van đa chiều MPV02 dùng ốc inox để kết nối với bình lọc loại V900-V1200

Thông số kĩ thuật:
Áp suất làm việc tối đa: 350kPa / 50psi / 3.5bar
Nhà máy kiểm tra áp suất: 500kPa / 72psi5.0bar
Nhiệt độ nước tối đa: 50 ° C (122 ° F)
Công suất: 27
m3/h tại áp suất 40kPa / 58psi / 0.4bar