Bình lọc cát “SDB” Series

Miêu tả:

"Series" SDB Side Mount Deep Bed Filter (1,0 m & Bed Sand 1,2 m)
 

Với một lớp cát sâu 1.0m hoặc 1.2m, Bình lọc “SDB” lọc kỹ lưỡng hơn so với hầu hết các sản phẩm cùng loại. Hiệu suất lọc cao của nó được thiết kế để phục vụ cho bể bơi gia đình.