Bình lọc - HD Series

Miêu tả:

Bình lọc HD Deep Bed Filter được thiết kế để lọccấp nước trong gia đình và bể thương mại. Lọc sạch những hạt rỉ sét, cát, bụi bẩn và vật rắn khác trong nước.

  • Thiết kế mỏng dễ dàng lắp đặt
  • Van đa cổng máy đo áp lực
  • Hoạt động đơn giản
  • Sự dụng được lâu bền