Đài phun nước Bitis Miền Bắc

Miêu tả:

Đài phun nước dai phun nuoc công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Chi nhánh miền Bắc do công ty An Thái thiết kế và lắp đặt trong vòng 3 ngày gồm 21 đầu phun tia có thể điều chỉnh cao thấp và 1 đầu phun áp lực